อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2/2566

อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2/2566
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตลอดจนนางปัทมา วิวัฒน์วานิช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะฯ เข้าพบปะพูดคุย และให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และลดภาวะโลหิตขาดแคลน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 ทางโลหิต ตามมาตรฐานของสภากาดชาดไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริจาคโลหิตและสร้างบุญอย่างปลอดภัย ซึ่งมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Copyright © 2022. All rights reserved.