ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต “อบจ.ชลบุรี ร่วมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

✨อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาด
และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี
🩸ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต “อบจ.ชลบุรี ร่วมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”
📍วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี
————————————-
😷การคัดกรองตนเอง ก่อนบริจาคโลหิต
1. ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 งดบริจาคโลหิต 14 วัน
2. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 งดบริจาคโลหิต 14 วัน
3. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 นับตั้งแต่หายป่วยโดยไม่มีอาการใดๆหลงเหลืออยู่ งดบริจาคโลหิต 14 วัน
4. ภายหลังบริจาคโลหิตพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ให้แจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตทราบทันที
5. ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามสุขภาพ โดยให้ข้อมูลตรงตามความจริง
————————————-
💉การฉีดวัคซีน COVID-19 กับการบริจาคโลหิต
————————————-
ก่อนการฉีดวัคซีน
หากบริจาคโลหิตแล้ว ไม่มีอาการอ่อนเพลีย ในวันถัดไป สามารถฉีดวัคซีนได้
*ไม่ควรบริจาคโลหิตวันเดียวกับวันฉีดวัคซีน
————————————-
หลังจากฉีดวัคซีน
เว้นการบริจาคโลหิต 7 วัน หลังการฉีดวัคซีน
หากมีอาการข้างเคียง ขอให้หายดีก่อน เว้นการบริจาคโลหิต 7-14 วัน หลังการฉีดวัคซีน ตามความรุนแรงของอาการ
Copyright © 2022. All rights reserved.